• Uniek en handgemaakt
  • Snelle bezorging
  • info@fromsoofwithlove.nl
  • Uniek en handgemaakt
  • Snelle bezorging
  • info@fromsoofwithlove.nl

Heb je vragen die onbeantwoord zijn gebleven? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder. X Soof

-

Do you have questions that have remained unanswered? Don't hesitate to contact us. We are happy to help you. X Soof

Meest gestelde vragen

1. Wat is de levertijd?

Onze producten worden binnen drie werkdagen verzonden. Lees hierover meer op de pagina Verzending & Levering.

2. Welke materialen worden er gebruikt?

Fromsoofwithlove selecteert de productmaterialen zeer zorgvuldig. We werken met natuurproducten, zoals edelstenen, natuurstenen en schelpen. Bij ieder product tref je een beschrijving aan. Hier lees je terug met welke producten jouw sieraad vervaardigd is en wat de betekenis is van de gebruikte materialen.

3. Welke maatvoering wordt er gebruikt voor de armbanden?

De armbanden zijn er in twee maten, te weten Small en Medium. De armbanden zijn gemaakt met een elastieken draad, waardoor de armbanden gemakkelijk passen bij verschillende polsmaten.

De Small armbanden draag je al vanaf een polsmaat van 15 cm. Bij deze polsmaat zitten de Small armbanden comfortabel. Er is een vinger ruimte tussen de armband en de pols. Hoe groter je eigen polsmaat is, hoe strakker de armband om de pols valt. De Medium armbanden draag je tot een polsmaat van 22 cm.

Advies, bestel een Small armband voor polsen van 15 - 18 cm. En een Medium armband voor polsen van 18-22 cm.

4. Maken jullie al jullie sieraden zelf?

Al onze sieraden worden handgemaakt, met liefde. De ontwerpen zijn persoonlijk, uniek en doordacht. Al onze sieraden zijn met elkaar te combineren.

5. Ik wil een sieraad cadeau geven, kan dat?

Zeker weten! Al onze sieraden worden verpakt als cadeautje en zo verstuurd. Wij vinden sieraden altijd cadeauverpakking waardig. Je geeft dus ofwel jezelf of iemand anders een cadeautje. Wil je het sieraad direct per post versturen naar iemand anders? Dat kan. Vul dan de adresgegevens in van de ontvanger. Omdat wij alle facturen digitaal verzenden, treft de ontvanger nooit de factuur aan in het pakketje. De factuur ontvang jij veilig op het opgegeven e-mailadres.

6. Passen de pakketjes door de brievenbus?

Al onze sieraden worden verstuurd in speciale brievenbus doosjes. Zo hoef jij niet thuis te blijven om op je pakketje te wachten en worden de sieraden veilig verzonden.

-

Frequently asked Questions

1. What is the delivery time?

Our products are shipped within three working days. Read more about this on the Shipping & Delivery page.

2. Which materials are used?

Fromsoofwithlove selects the product materials very carefully. We work with natural products, such as gemstones, natural stones and shells. You will find a description for each product. Here you can read with which products your jewelry was made and what the meaning of the materials used is.

3. Which sizes are used for the bracelets?

The bracelets come in two sizes, namely Small and Medium. The bracelets are made with an elastic thread, which makes the bracelets easy to fit with different wrist sizes.

You can wear the Small bracelets from a wrist size of 15 cm. The Small bracelets are comfortable with this wrist size. There is a finger space between the bracelet and the wrist. The larger your own wrist size, the tighter the bracelet fits around the wrist. You can wear the Medium bracelets up to a wrist size of 22 cm.

Advice, order a Small bracelet for wrists of 15 - 18 cm. And a Medium bracelet for wrists of 18-22 cm.

4. Do you make all your jewelry yourself?

All our jewelry is handmade, with love. The designs are personal, unique and well thought-out. All our jewelry can be combined with each other.

5. I want to give a piece of jewelry as a gift, is that possible?

Sure! All our jewelry is packaged as a gift and shipped like this. We always consider jewelry worthy of gift packaging. So you either give yourself or someone else a present. Do you want to send the jewelry directly by post to someone else? Which can. Then enter the address details of the recipient. Because we send all invoices digitally, the recipient will never find the invoice in the package. You will receive the invoice safely at the specified e-mail address.

6. Do the packages fit through the letterbox?

All our jewelry is sent in special letterbox boxes. This way you do not have to stay at home to wait for your package and the jewelry will be shipped safely.